Yr.noYoutube
   

 

 

      Det vert normal opningstid
      frå 8.juni

 

 

 

NB! Det vert ikkje planleggingsettermid.
onsdag 24.juni

- det vert då vanleg opningstid